HamxFactory x QQTufting

QQTufting x HamxFactory 2023原創「福兔迎祥」兔年利是封 - 十套裝

$127.00

=ε/̵͇̿̿/’̿’̿ ̿ ̿̿ qq們!各位新年好 ♡

今個新年有我哋同香港原創設計師Ham @hamxfactory 嘅合作collab💛 hamham設計嘅賀年款式超級適合放係屋企做紅紅粉粉嘅裝飾 大紅大紫!大富大貴!🧧❤️ 精美嘅包裝拎去拜年都好得體㗎!😍

𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭: 𝐐𝐐 𝐱 𝐇𝐚𝐦𝐱𝐅𝐚𝐜𝐭𝐨𝐫𝐲 𝟐𝟎𝟐𝟑 「福兔迎祥」賀年利是封

𝐐𝐮𝐚𝐧𝐭𝐢𝐭𝐲: 𝟏𝟎 / 𝐩𝐚𝐜𝐤

𝐏𝐫𝐢𝐜𝐞: $𝟑𝟎 / 𝐩𝐚𝐜𝐤 

限量50套!可自選順豐寄付 / 親臨觀塘門市 / 20-24號旺角市集自取 

新一年!QQ㊗️大家兔來運轉!萬事如意!心想事成!🧧🏮❤️

You may also like

Recently viewed